ประเภทของ ประกันการเดินทาง และระยะเวลาคุ้มครอง?

ปกติแล้ว ประกันการเดินทาง จะมีการแบ่งหลักๆ ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

ประกันรายเที่ยว หรือแบบรายครั้ง เป็นการคุ้มครองตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในช่วงหนึ่ง และไม่เกิน 180 วัน
ประกันรายปี เป็นการคุ้มครองตลอดระยะเวลา 1 ปี ไม่มีจำกัดจำนวนการเดินทาง แต่การเดินทางต่อครั้งต้องไม่เกิน 30/60/90/120/180 วัน แล้วแต่เงื่อนไขการรับประกันภัยแต่ละแผนความคุ้มครองของแต่ละบริษัทประกันภัยที่เลือกทำประกันภัยไว้

ควรเลือกซื้อ ประกันภัยเดินทาง ที่ไหนดี?

หัวข้อนี้อาจจะต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาข้อมูลของแต่ละคน ซึ่งสามารถเปรียบเทียบจากความคุ้มครองในแต่ละหัวข้อ และค่าเบี้ยประกันภัย ที่เห็นว่าเหมาะสมความต้องการของตนเอง ซึ่งแต่ละบริษัทมีพื้นฐานการให้ความคุ้มครองที่ใกล้เคียงกัน แต่จะต่างกันไปตามแผนต่างๆ ที่ออกมาของแต่ละบริษัทประกันภัยเพื่อแข่งขันเพื่อดึงดูดลูกค้ากันแต่ละเจ้า
ต้องการเคลม ประกันการเดินทาง ทำอย่างไร?

หัวข้อนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและต้องตรวจสอบว่าจะเคลมในเรื่องไหน ยกตัวอย่างเช่น

เจ็บป่วย เข้ารับการรักษา ต้องมีใบเสร็จยืนยันค่าใช้จ่ายและเอกสารอื่น ๆ ที่ทางโรงพยาบาลนั้นออกให้เป็นหลักฐาน
ไฟล์ทดีเลย์ ยกเลิก ให้ขอใบยืนยันการดีเลย์ การยกเลิก จากสายการบินนั้น ๆ เป็นหลักฐาน และควรขอทันทีในวันที่เกิดเหตุขึ้น
โดนปล้น ชิงทรัพย์ ให้แจ้งความกับตำรวจภายใน 24 ชม. แล้วนำหลักฐานดังกล่าวมายื่นเคลมประกันต่อไป
สำหรับความสูญเสียหรือเสียหายอื่นๆ ทางผู้เอาประกันภัยเดินทางต่างประเทศ