ส่วนประกอบแต่ละชิ้นของกระบอกลมต้องได้รับการออกแบบให้เหมาะสม

กระบอกสูบนิวเมติกส์ มีความสำคัญต่อการทำงานที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่สูงสุดของกระบอกลมเป็นอย่างมาก เนื่องจากที่อากาศถูกบีบอัดภายในกระบอกลมเองต้องเพียงพอเพื่อดำเนินงานทางกลที่สร้างขึ้นโดยตัวถังกระบอกสูบเอง ดังนั้นเวลาคุณเลือกซื้อกระบอกลม คุณควรตรวจสอบการอัดอากาศของแต่ละรุ่นด้วยว่า เหมาะสมกับการใช้งานของคุณหรือไม่

ความต้องการในการอัดอากาศหรือการไหลของอากาศในกระบอกลมที่แตกต่างกันจะใช้ในงานลักษณะที่แตกต่างกัน สำหรับกระบอกสูบหรือกระบอกลมที่มีรูปทรงกระบอกส่วนใหญ่แล้วจะทำหน้าที่เดียวใช้กับงานที่ไม่หนักเท่านั้น ส่วนในคอมเพรสเซอร์นั้น อากาศจะทำงานได้ดีและสามารถบีบอัดได้สูงสุดระหว่าง 7 ถึง 10 บาร์ ถังอากาศและท่อของคอมเพรสเซอร์ต้องได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี

เมื่ออากาศไหลผ่านท่อความดันของกระบอกลม จะทำให้อายุการใช้งานของท่อกระบอกลมนั้นน้อยลง และก่อให้เกิดความสูญเสียเนื่องจากแรงเสียดทานการไหลที่เกิดขึ้นได้ อีกทั้งยังก่อให้เกิดการสูญเสียในเรื่องความต้านทานการกัดกร่อนอื่นๆอีกด้วย ดังนั้นการลดการสูญเสียแรงดันในกระบอกลมนิวเมติก จะมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่แท้จริงของการบีบอัดสูงสุดโดยลดการสูญเสียแรงดันเพียงเล็กน้อย ท่อต้องเชื่อมต่อกันอย่างรอบคอบ และภายในจะต้องสะอาดด้วย

การทำงานโดยทั่วไปของกระบอกสูบนิวเมติก เป็นสิ่งสำคัญในการออกแบบวงจรนิวเมติก ส่วนประกอบแต่ละชิ้นต้องได้รับการออกแบบให้เหมาะสม และเหมาะสมกับสมรรถนะที่ต้องการภายในวงจรโดยรวมของระบบ การประหยัดค่าใช้จ่ายและเลือกอุปกรณ์ที่ไม่ได้คุณภาพ อาจจะทำให้วงจรนิวเมติกของคุณเสียหายระหว่างการทำงานในวันข้างหน้าก็เป็นได้ ดังนั้นภายในวงจรนิวเมติกของคุณควรเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนประเภทกระบอกลมที่เหมาะสมสอดคล้องและสมดุลกันในทุกๆส่วน